Ciutadans estrangers

Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers

Darrera la seva inclusió en el Codi Penal batega l’interès de l’Estat per controlar els fluxos migratoris, a la vista de l’empitjorament dels fenòmens de la immigració il·legal i el tràfic de persones experimentat en els darrers anys on està molt present l’aparició de màfies dedicades a aquesta activitat.

Drets dels ciutadans estrangers (art. 318 del Codi Penal)

Aquest grup de delictes pot comportar penes de presó de compliment efectiu, malgrat que arrenca de multa o presó de 3 mesos a 1 any, podent assolir en els casos més greus la privació de llibertat de fins a 8 anys de durada.

Tot i que les diferents conductes apareixen tipificades dins d’un únic precepte del Codi Penal (art. 318 bis), són diverses i molt heterogènies les modalitats delictives que s’aixopluguen darrera d’ell i que obliguen de manera inexcusable a un estudi minuciós i detallat de cadascuna d’elles per tal de poder oferir una resposta a la mesura de cada cas.

L’acció descrita per la Llei consisteix a realitzar qualsevol conducta dirigida a aconseguir, de manera intencionada, que una persona no membre d’ un Estat de la Unió Europea, entri en territori espanyol, es desplaci o romangui a Espanya en contra de la Llei.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa