Desobediència, custòdia i trànsit

Delictes contra l’ administració pública

Aquests delictes resulten imputables (llevat de comptades excepcions) a autoritats i funcionaris públics quan, en l’exercici de les seves funcions, duen a terme determinades conductes que es consideren pertorbadores del correcte funcionament de l’Administració pública i les funcions que aquesta està cridada a desenvolupar. Popularment coneguts com a delictes de corrupció, entre els quals sobresurten els delictes de suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, guarden una estreta vinculació amb els nous delictes de finançament il·legal de partits polítics.

Prevaricació de funcionaris públics (art. 404 i següents del C. Penal):

Criminalitza la conducta de l’autoritat o funcionari públic que, coneixedor de la seva injustícia, dicti una resolució arbitrària en un assumpte de naturalesa administrativa; proposar o nomenar per a ocupar un càrrec públic a algú en qui no concorrin els requisits legals; o acceptar l’anterior proposta. Les penes són multa, inhabilitació i suspensió d’ocupació.

Desobediència i denegació d’auxili (art. 410 i següents del CP)

Quan una autoritat o funcionari públic es negui de forma taxativa a complir amb resolucions judicials o una altra autoritat superior (multa i inhabilitació); també quan un funcionari públic requerit per l`autoritat competent no presta l’auxili degut per a l’Administració de Justícia o un altre servei públic.

Infidelitat en custòdia de documents i violació de secrets (art. 413 CP)

Es produeix quan una autoritat o funcionari públic sostreu, destrueix, inutilitza o oculta documents que hagi de custodiar (presó d’1 a 4 anys i multa), o permet accedir a documents secrets (multa), o revela secrets que conegui pel seu ofici o càrrec i que no podien ser fets públics (multa), o aprofita informació privilegiada obtinguda d’autoritat o funcionari.

Suborn (arts. 419 a 427 del CP)

Autèntic mascaró de proa dels delictes de corrupció, es condensa en el lliurament o la recepció de dons o regals a una autoritat o funcionari públic perquè realitzi una determinada conducta irregular. Hi ha diferents modalitats (propi, impropi, actiu o passiu) segons la perspectiva des de la qual s’enfoca (des de la del particular, del funcionari, o si la conducta sí consisteix a sol·licitar, rebre o acceptar el regal).

Les penes van de presó de 3 a 6 anys, o de 2 a 4, multa i inhabilitacions.

Tràfic d’influències (art. 428 i següents del CP)

Es basa en que una autoritat o funcionari exerceix influència en un altre funcionari o autoritat valent-se d’una relació de prevalença sobre ell, amb la finalitat d’aconseguir una decisió que pugui beneficiar econòmicament al primer o a una tercera persona. La pena va de 6 mesos a 2 anys, multa i inhabilitació. Com la resta de figures delictives, conté submodalitats i subtipus agreujats que requereixen estar familiaritzat amb aquest conjunt de delictes per al disseny d’una defensa viable i amb possibilitats d’èxit.

Malversació (art. 432 del CP)

Es contreu a administrar indegudament el patrimoni públic (pena de 6 mesos a 2 anys i inhabilitació), o a cometre apropiació indeguda sobre el mateix. En els casos de major entitat les penes poden assolir de 4 a 8 anys.

Altres tipologies són els anomenats fraus i exaccions il·legals, així com les negociacions prohibides als funcionaris públics i els abusos de la seva funció.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa