Calúmnia i injúries

Delictes contra l’ honor

Calumnia (article 205 del Codi Penal):

La seva definició és simple, consistint en imputar a algú un delicte coneixent que és en realitat fals, o menyspreant de forma temerària la veritat (és a dir, sense fer les comprovacions mínimes que serien d’esperar per a descartar la seva existència, atribuint igualment la comissió d’un delicte a una altra persona). Pena: presó de 6 mesos a 2 anys. Si bé, l’ autor quedarà exempt en cas de provar la veracitat del fet imputat.

Injúries (article 208 del Codi Penal)

Lesionar la dignitat d’una altra persona, menyscabant amb això la seva fama o estimació pròpia, tenint-se per delictives únicament les que revesteixin gravetat. La pena a què s’haurà d’enfrontar el condemnat per aquest delicte és de multa.

Per iniciar una acció penal per aquests delictes, hi ha un requisit (anomenat de procedibilitat o de perseguibilitat): la necessitat de presentació de querella per part de l’ofès o del seu representant.

Catàleg de delictes

Aquest catàleg de delictes ofenen a l’honor de la persona, entesa como la seva dignitat, entre els que sobresurten les calúmnies (falsa imputació de delictes) i les injúries greus (menyscabament de la fama). Sent les penes que el Codi Penal associa a aquestes delictes de menor entitat que d’altres infraccions, per al seu abordatge resulta indispensable estar familiaritzat amb l’elaboració de singulars estratègies de defensa com a única forma de sortir ben parat de les imputacions per aquestes delictes.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa