Genocides

Delictes contra la comunitat internacional

Aquesta rúbrica reuneix alguns delictes més o menys coneguts com el de genocidi, i d’altres menys visibles com els delictes de lesa humanitat, delictes contra el dret de gent o els relatius a persones i béns protegits en cas de conflicte armat (delicte de pirateria, crims de guerra, etc.).

La seva inclusió en el Codi Penal va obeir a la necessitat de salvaguardar les relacions i obligacions que un Estat té en contra de la resta dels països que integren la comunitat internacional, sens dubte per influx directe dels nombrosos tractats que integren l’ anomenat Dret Internacional de tall humanitari ratificats al seu dia per Espanya.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa