Rebel·lió i delictes

Delictes contra la constitució

Els esdeveniments polítics succeïts en els darrers anys a Espanya han fet que diversos d’aquests delictes, fins a la data d’aplicació bastant residual, hagin estat objecte de tractament detingut per part dels mitjans de comunicació, assenyaladament el delicte de rebel·lió, els delictes contra la corona i els ultratges a Espanya, sense oblidar tampoc els delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques (p. ex. contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts) o els comesos per funcionaris públics contra la inviolabilitat del domicili. Malgrat l’enorme ressò i ressonància que assoleixen aquest tipus d’acusacions, la seva singularitat fa que siguin en realitat molt escasses les firmes legals capaces de dissenyar defenses sòlides davant aquestes acusacions. El nostre despatx es compta entre elles.

REBEL·LIÓ (art. 472 del CP)

Alçar-se de forma pública i violenta per impedir l’aplicació de la Constitució, destituir el Rei, impedir la celebració d’eleccions, dissoldre cambres legislatives, proclamar la independència d’una part del territori nacional o deposar el Govern. Les penes són de la màxima gravetat, arrencant des dels 10 anys de presó, podent assolir els 25 anys.

Delictes contra la corona (art. 485 del CP)

Conté l’assassinat del rei, causar-li lesions, privar-lo de llibertat, obligar-lo mitjançant violència o intimidació a realitzar actes contra la seva voluntat, aplanar la seva vivenda o calumniar-lo i injuriar-lo.

Delictes contra les institucions de l’Estat

La separació de poders, usurpació d’atribucions, delictes relatius a l’ exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts, delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, ultratges a Espanya, etc.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa