Tortura i patiments

Delictes contra la integritat moral i tortures

La primera conducta prevista consisteix a dispensar a un altre un tracte degradant que en menyscabi greument la integritat moral, seguida de l’anomenat “mobbing” laboral o immobiliari (presó de 6 mesos a 2 anys).

Aquests delictes es recullen a l’article 173 i següents del Codi Penal.

S’engloba també aquí el delicte de maltractament habitual a l’àmbit de la llar, així com la tortura comesa per autoritat o funcionari públic amb l’objectiu d’arrencar a algú una confessió sotmetent-lo com a conseqüència d’això a greus patiments, i que ve sancionada amb penes de 2 a 6 anys en casos més greus, o d’1 a 3 anys en menys greus.

Les mateixes penes s’apliquen quan aquest tipus de conductes es produeixin en centres penitenciaris i de menors.

Les imputacions per aquests delictes són més freqüents del que inicialment pogués semblar. Afrontar aquestes imputacions no escapa a la creixent dificultat que cada cop més envolta els tipus penals. Els resultats òptims recollits pel despatx en delictes d’aquesta naturalesa parlen per si sols.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa