Descobriment i Revelació de Secrets

Delictes contra la intimitat, dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili

Sota aquest epígraf nien un complex entramat de conductes que atempten contra l’esfera més íntima de la privadesa de les persones.

Les conductes es poden condensar en les següents:

 • Conductes bàsiques
 • Conductes agreujades
 • Conductes específiques

Conductes bàsiques

 • Apoderar-se de documentació o efectes personals d’un altre per descobrir els secrets o la intercepció de les comunicacions (presó d’un a quatre anys i multa).
 • Descoberta de secrets emmagatzemats en suports electrònics.

Conductes agreujades:

 • La difusió, revelació o cessió de les dades reservades a tercers (presó de dos a cinc anys).
 • Quan les conductes bàsiques les cometin les persones encarregades o responsables dels fitxers, suports informàtics, electrònics o telemàtics, arxius o registres; o mitjançant la utilització no autoritzada de dades personals de la víctima.
 • Quan afectin dades especialment sensibles (reveladors de la ideologia, religió, creences, salut, origen racial o vida sexual) o que afectin menors o discapacitats.
 • Quan es cometin amb ànim de lucre.

Conductes específiques

La difusió, revelació o cessió a tercers d’imatges o enregistraments obtinguts amb consentiment en domicili o un altre lloc, i que aquesta difusió menyscabi de manera greu la intimitat (presó de tres mesos a un any o multa).

Paral·lelament, es penalitza en els articles següents l’accés a altres dades o informacions que poden afectar la privadesa:

 • Accés sense autorització a un sistema d’informació (presó de sis mesos a dos anys).
 • Interceptació de dades informàtiques (presó de tres mesos a dos anys o multa).
 • Facilitació de programes o contrasenyes per interceptar o accedir a un sistema dinformació (presó de sis mesos a dos anys o multa).

Com a agreujaments genèrics de tots els anteriors delictes es troben la comissió al si de grup o organització criminal, o per persona jurídica (empresa). Igualment, es regula la comissió d’aquestes conductes per funcionaris públics, professionals i la revelació de dades d’empreses.

INVIOLABILITAT DEL DOMICILI (article 202 i següents del Codi Penal):

S’hi agrupen l’accés a domicili aliè contra la voluntat del titular (6 mesos a 2 anys de presó), també la comissió amb violència o intimidació (1 a 4 anys de presó i multa), així com l’accés a domicili d’empresa , despatx professional o oficina, establiment mercantil o local obert al públic fora de les hores dobertura.
En els darrers temps el legislador ha extremat el zel per atorgar adequada tutela penal al dret a la intimitat de les persones, entès com el dret del titular d’excloure els tercers del coneixement de la seva esfera privada en les diverses manifestacions (domiciliària, informàtica , etc.). La defensa i l’acusació d’aquest tipus de delictes requereix el maneig de coneixements sofisticats que només es poden adquirir després d’anys d’intens preparació i estudi.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

  Altres àrees d’actuació

  Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa