Agressions sexuals i abusos

Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals

Agressions sexuals:

Contingudes en l’article 178 del Codi Penal, es caracteritza per l’ús de violència o intimidació i es penalitza amb penes d’1 a 5 anys de presó, si hi ha hagut accés carnal o penetració de 6 a 12 anys, podent arribar fins a 10 o fins i tot 15 anys quan concorrin determinades circumstàncies en la seva execució (vulnerabilitat de la víctima, comès per 2 o més persones, violència especialment degradant o amb ús d’ armes).

Abusos i agressions sexuals a menors de 16 anys:

Regulats a l’art. 183 i següents, preveuen penes de 2 a 6 anys de presó en la seva modalitat bàsica, de 5 a 10 anys quan es cometi amb violència o intimidació, fins a 12 o fins i tot 15 anys quan hi hagi hagut accés carnal o penetració, amb determinades agreujaments que eleven encara més les penes (víctima menor de 4 anys, posant en perill la vida del menor, delicte comès al si d’organització criminal, etc.).

S’engloben aquí conductes consistents a determinar algú a exercir la prostitució valent-se de tota mena d’argúcies (violència, engany, intimidació, etc.), lucrar-se explotant la prostitució d’una altra persona, o induir o promoure aquestes activitats a menors o incapaços ( amb diferents subtipus agreujats), conductes amenaçades amb penes creixentment severes.

Interessant resulta l’anomenat “child grooming” o assetjament sexual a menors a través d’Internet, consistent a atraure menors d’edat a través d’aquestes tecnologies per guanyar-se la seva amistat amb la finalitat d’entaular contacte per poder-ne abusar sexualment, o bé per a obtenir imatges de pornografia infantil, per a consum propi o per a la distribució posterior. Les penes van d’1 a 3 anys o multa.

Assetjament sexual i exhibicionisme, i provació sexual:

És la conducta que consisteix a demanar favors sexuals aprofitant l’existència d’una relació laboral o professional. Comporta presó de 3 a 5 anys o multa.

Realitzar actes d’exhibició obscena davant de menors o persones especialment vulnerables o exhibir material pornogràfic davant d’aquestes mateixes persones pot arribar a suposar de 6 mesos a 1 any de presó o multa.

Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors:

S’engloben aquí conductes consistents a determinar algú a exercir la prostitució valent-se de tota mena d’argúcies (violència, engany, intimidació, etc.), lucrar-se explotant la prostitució d’una altra persona, o induir o promoure aquestes activitats a menors o incapaços ( amb diferents subtipus agreujats), conductes amenaçades amb penes creixentment severes.

I finalment el delicte de pornografia infantil desenvolupat en un complex article 189: captar o emprar menors o persones discapacitades per a espectacles exhibicionistes, produir, vendre o distribuir material d’aquesta naturalesa, i la sola possessió d’aquest mateix material (entre moltes altres subvariants), amb penes que oscil·len fins als 5 o 9 anys de presó.

Com s’ha vist, l’anomenat Dret Penal sexual tipifica un entramat de conductes que afecten béns personals i íntims d’ampli abast i que el Codi Penal reprèn amb penes de presó cada cop més greus, en algun supòsit amb penes que basculen dels 10 als 15 anys de presó quan els afectats siguin menors de 16 anys. Els professionals del despatx són experimentats a abordar aquest tipus de procediments penals amb la professionalitat i la discreció que les seves especials característiques demanen.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa