Homicidi i assassinat, avortament

Delictes contra la vida

La vida humana, en tant que dret fonamental, té en el nostre ordenament jurídic reconeixement constitucional (article 15 de la Constitució), havent-se dispensat protecció reforçada en el Codi Penal. Els delictes contra la vida es subdivideixen en: a) delictes contra la vida humana independent (homicidi, assassinat, homicidi imprudent i conductes de col·laboració al suïcidi). b) delictes contra la vida en estat embrionari (avortament).

Homicidi (art. 138 del Codi Penal):

Consisteix en causar la mort d’una persona (pena de 10 a 15 anys de presó), diferenciant-se l’homicidi de l ‘assassinat (arts. 139 i 140) en que en el segon ha de concórrer, a més, alguna de les següents circumstàncies: traïdoria, per preu, recompensa o promesa, amb acarnissament, per facilitar la comissió d’un altre delicte o per a encobrir-lo. Ve castigat amb una pena de presó de 15 a 25 anys, podent arribar a imposar-se la nova pena de presó permanent revisable en cas de concórrer les mateixes circumstàncies que agreugen l’homicidi o quan es condemni per la mort de més de dues persones.

Homicidi imprudent (art. 142 CP)

És el comès infringint una norma de cura, és a dir, actuant de forma poc diligent quan existeixi obligació de conduir-se d’ aquesta manera. Es pot cometre per imprudència greu (presó d’1 a 4 anys), que a més es pot cometre usant vehicle a motor, arma de foc o per imprudència professional. També pot ser comès per imprudència menys greu (multa de 3 a 18 mesos), fent ús de vehicle a motor o arma de foc.

Col·laboració al suïcidi (art. 143 CP)

Es divideix en inducció al suïcidi (presó de 4 a 8 anys), cooperació necessària al suïcidi (presó de 2 a 5 anys), cooperació executiva al suïcidi (presó de 6 a 10 anys) i causació o cooperació activa a la mort d’una persona greument malalta per petició expressa d’aquesta, reprimida amb penes notablement inferiors a les anteriors.

Avortament:

Es descompon en les modalitats delictives següents:

a) Sense consentiment de la dona (art. 144 CP): castigat amb presó de 4 a 8 anys i inhabilitació per professió sanitària de 3 a 10 anys. Assimilable a aquesta conducta és quan el consentiment de la dona s’ obté mitjançant violència, amenaça o engany.

b) Amb consentiment de la dona fora dels casos permesos per la Llei (art. 145 CP): presó d’1 a 3 anys i inhabilitació per a professió sanitària d’1 a 6 anys. Es preveu igualment una pena de multa de 6 a 24 mesos per a la dona que produeixi l’avortament o consenteixi que una altra persona li ho causi, i un agreujament a l’avortament comès a partir de la vint-i-dosena setmana de gestació.

c) El practicat dins dels casos previstos per la Llei ometent requisits i controls legals (no constar la informació) prèvia a la dona, sense aguantar el temps d’espera legalment establert, sense dictàmens preceptius previs, fora de centre o establiment acreditat (art. 145 bis CP) amb multa de 6 a 12 mesos i inhabilitació de 6 mesos a 2 anys. Es conté la mateixa agreujant de la vint-i-dosena setmana de gestació i s’ eximeix de pena a l’ embarassada.

d) Per imprudència greu (art. 146 CP) amb presó de 3 a 5 mesos o multa de 6 a 10 mesos. Cap la possibilitat de la seva comissió per imprudència professional i s’ eximeix de pena l’ embarassada.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa