Abandonar de família, menors o discapacitats

Delictes contra les relacions familiars

Trencament de deures de custòdia i inducció de menors a l’ abandonament de domicili:

Previstos a l’ article 223 i següents del Codi Penal amb presó de 6 mesos a 2 anys.

SUBSTRACCIÓ DE MENORS: article 225 bis del Codi Penal, que es sanciona amb pena de 2 a 4 anys de presó.

Abandonar de família, menors o discapacitats

Abandonament de família, menors o discapacitats: continguts a partir de l’article 226 del Codi Penal, agrupa conductes com l’incompliment de deures legals d’assistència de la pàtria potestat (3 a 6 mesos o multa), l’impagament de pensions durant 2 mesos seguits o 4 no consecutius (3 mesos a 1 any o multa), abandonament de menor o discapacitat (1 a 2 anys) que s’agreuja quan es comet per pares o tutors (18 mesos a 3 anys) i s’hiperagrava si es posa en perill la vida o salut del menor (2 a 4 anys de presó).
Otras conductas son el abandono temporal, la entrega a tercero o a establecimiento sin consentimiento, y el uso de menores para la mendicidad o el tráfico.

Sota aquest epígraf s’agrupen bon nombre d’il·lícits penals el comú denominador dels quals és la seva afectació a les relacions familiars. El legislador ha associat a aquestes figures delictives penes de presó moderades, que no obstant això poden augmentar en algun supòsit fines als 5 anys de presó, a les quals caldrà afegir les d’inhabilitació per a l’exercici de drets de pàtria potestat, etc. La tasca de l’Advocat especialista en Dret Penal en delictes amb un tram penològic tan ampli serà, en defecte de l’absolució, lluitar per condemnes que permetin eludir l’ingrés a presó, o bé per condemnes elevades en el cas d’exercitar el rol d’acusació particular.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa