Violència de gènere i domèstica

Delictes de violència domèstica (agressor i víctima)

Sota la denominació de delictes de violència de gènere i domèstica es congreguen bon nombre de conductes delictives comeses en l’àmbit familiar (lesions, amenaces, coaccions, maltractament habitual, d’assetjament, etc.) entre persones que són o han estat cònjuges o parella o han estat lligats per relacions anàlogues a les anteriors, en els quals interfereixen molt diversos factors (emotius, afectius, els interessos de fills menors comuns, etc.) que fan necessari un tractament molt particular.

Processos

En aquest tipus de processos és molt freqüent l’adopció, des dels seus inicis, de mesures d’ordre penal (ordres de protecció respecte de la víctima) i fins i tot de naturalesa civil (atribució de l’ús i gaudi de l’habitatge que constitueixi domicili familiar, règim de custòdia, visites, comunicacions i estades amb els menors, fixació de pensió d’aliments a favor dels menors, …) sense oblidar les particularitats processals aplicables, com pugui ser la dispensa a la víctima a declarar en contra de la seva parella o ex-parella amb la possibilitat d’arxiu anticipat del procediment o d’absolució de l’acusat en fase de judici oral per facilitar la reconciliació familiar. El domini de tots aquests aspectes resultarà indispensable per al seu abordatge, sent la nostra firma un despatx de referència en la matèria, tant des de l’òptica de l’agressor (defensa) com de la víctima (acusació particular).

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa