David Sans en els mitjans

Aquesta hemeroteca recull les principals notícies publicades pels mitjans de comunicació sobre els procediments penals en els que ha intervingut el nostre bufet com experts en Dret Penal a Barcelona.

Premsa