Menors d’edat

Dret penal de menors

Els delictes comesos pels menors d’edat són objecte d’una Llei específica, diferent del Codi Penal, dedicada a regular tots els aspectes que afecten a la responsabilitat penal dels menors.

Procediment penal

Des del minut 1 de la incoació de procediments penals contra menors, existeixen profundes diferències amb el procediment penal ordinari seguit contra ciutadans majors d’edat, a saber: les diferents garanties de què gaudeix el menor des del moment de la detenció, la possibilitat d’adoptar mesures cautelars diferents a les aplicables als adults, la instrucció del procediment per part d’un Fiscal en lloc d’un Jutge instructor, la possibilitat de conclusió anticipada del procediment per mitjà d’un procés de conciliació o reparació entre menor i víctima, etc. Per tant, deixar l’acusació i defensa per aquest tipus de procediments en mans de professionals especialitzats únicament en la jurisdicció penal ordinària és un error molt comú que al final pot acabar pagant-se molt car, ja que aquests processos exigeixen d’un coneixement profund i específic de la Llei reguladora de la responsabilitat penal del menor, dels quals sí que disposa la nostra firma.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa